پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب-صدای مردم جنوب ایران

پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب | Sedayejonoob.ir

منتشر شده در تاریخ: 29 خرداد 1397 ساعت 01:03:: شناسه خبر: 37281

فرماندارچرام درجلسه کمیته بانوان مطرح کرد:

درتوسعه اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی وروحی وروانی زنان تاثیرگذارترازمردان هستند

اولین جلسه کمیته بانوان وخانواده امروزصبح به ریاست فرماندارچرام باحضوربانوان درسالن فرمانداری چرام تشکیل شد

اولین جلسه کمیته بانوان وخانواده امروزصبح به ریاست فرماندارچرام باحضوربانوان درسالن فرمانداری چرام تشکیل شد
فرماندارچرام درجلسه کمیته بانوان وخانواده گفت:هدف ازتشکیل این جلسه شناسایی مشکلات بانوان دردرون سازمانی وبرون سازمانی درادارات شهرستان چرام است.
دکترفتاحی اصل به وظایف بانوان اشاره گفت :دووظیفه یکی درون سازمانی ویکی برون سازمانی که تاکیدبراین داریم که حق وحقوق درون سازمانی رعایت شود.
وی افزود:مدیران بایددرانجام وظایف بانوان دردرون سازمان ازلحاظ شغلی ،امنیت وانجام ماموریت هانمازخانه هاتوجه داشته باشندواگرجایی هم مشکلی مشاهده می شوداطلاع داده شودتاپیگیری لازم رابعمل اوریم.
فتاحی اصل به وظایف برون سازمانی هم اشاره و عنوان کرد:وظیفه بانوان دربرون سازمانی کلی هست که مادرجلسات بعدی اهداف جلسه رابه سمت تخصصی خواهیم برد.
فرماندارچرام اظهارکرد:درجهان ،کشوروحتی استان نگاه به بانوان تغییرکرده که در کشورمانگاه مدرن وجدیدمی باشد.
دکترهادی فتاحی اصل عنوان کرد:کشورهای درحال توسعه زنان نصف جمعیت انهاراتشکیل می دهندکه باجمعیت بیشتربانوان تاثیرگذاری انهاهم بیشترهست.
وی اضافه کرد:درتوسعه اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی وروحی وروانی زنان تاثیرگذارترازمردان هستند.
فتاحی اصل ادامه داد:تلاش براین داریم که بانوان به ان جایگاهی که حق انهاست برسد.
وی گفت :مهمترین کارمابحث توسعه اقتصادی روستاها باتشکیل کارگروه ها می باشدکه اداره کشاورزی وکمیته امدادواموزش وپرورش فنی وحرفه ای باهمکاری هم اقدام نمایند.
این مقام مسئول یاداورشد:مشکل اساسی خدمات ورزشی ومشکلات روحی وروانی ورزش بانوان شهرستان هست که هفته ای چندروزبرنامه ورزشی ودرصورت امکان پارک اختصاصی باهمکاری دیگرنهادهاپیش بینی شود.
فتاحی اصل عنوان کرد:خانم هایی که فرزند دارندونیازبه مراقبت دارد درروزبایک ساعت مرخصی درهروقت ازتایم کاری می توانندازمحل کارخرج شوند وکارمراقبت ازفرزندخودراانجام دهند.
وی ادامه داد:بانوان توانمندهرتوانایی که دارندباطرح وبرنامه ارائه دهندازاین توانمندی استفاده خواهیم کرد.
دکترهادی فتاحی اصل عنوان کرد:ازلحاظ ساختارجنسیتی بعضی ازکارهاازعهده خانم هابه دورهست وتوان انجام بعضی کارهاراندارند
وی گفت :اداره ورزش وجوانان ساعت مشخص ورزشی برای خانم هادرنظربگیردوجلسات بعدی حتماعضوهاثابت وحضورداشته باشند.

دیدگاه ها بسته شده اند.

نظرسنجی

    • آخرین اخبار
    • پربازدیدترین اخبار

    ویدیو ها

    بالای صفحه
    طراحی سایت