پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب-صدای مردم جنوب ایران

پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب | Sedayejonoob.ir

منتشر شده در تاریخ: 12 اردیبهشت 1398 ساعت 23:02:: شناسه خبر: 55585

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی:

امروز روز مذاکره با دشمن نیست/ با ملت ایران مذاکره کنید

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت:اما امروز روزمذاکره نیست و در این شرایط مذاکره منتهی به احقاق حق ملت ایران نخواهد شد اماباب مذاکره با ملت ایران بسته نبیست و باید باملت ایران مذاکره کنیم و در برابر دشمنان اگرمیخواهیم بایستیم  ضمن مذاکره با ملت ایران از ظرفیت خودی ها استفاده کنیم.

پایگاه خبری صدای جنوب:

عصر امروز به همت سازمان مردم نهاد یاران مانا،ویژه برنامه «روشنای خاطر آشوب» جهت پاسداشت سی و هفتمین سالروز شهادت معلم شهید« سید جمال الدین دولتخواه» و هفده شهید معلم شهرستان کهگیلویه در دهدشت برگزار شد.

به گزارش صدای جنوب،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این ویژه برنامه اظهار داشت:معلمان ما از رهگذر تربیت شان جامعه ای ساختند جامعه ای ساختند که عزت و سربلندیایران اسلامی مدیون تربیت انهاست

محمدعلی وکیلی گفت:تربیت در مکتب انبیا یعنی بارش سوال و اجازه دادن به طرح سوال و اجازه فکر دادن و اینکه راه انتقاد را نبندیم.

وی ادامه داد:تفاوتی است بین کسی که خودشهیداست وکسی که شهبدپروراست زیرا طیفی ازمعلمان نگفتند که  راه بسته است بلکه دستهاراگرفتتدودیگران را نیزبردند.
وکیلی با اشاره به وضعیت کشور ومشکلات معیشتی مردم گفت:وضع کشور وضع خوبی نیست و باید پرسید چراوضع ماامروزاینچنین است که جانبازما برای حداقل هزینه درمان خودش، باید رو بزند؟چراخانواده ایثارگرماباید این مشکلات راداشته باشند  وجرا  مادر شهیدی برای جنازه فرزندش سر خم نکرد اما برای فرزندبیکارش سر خم می کند.
نماینده مردم تهران تصریح کرد:باید از خود پرسید که چرا پدری برای از دست دادن ۲ فرزندش شکسته نشد  اما برای تنهافرزند بیکارش شکسته است.
وی گفت:برای این سوالات می توان دلابل بسیاربرشمرد ولی به حرمت این جایگاه به این  چرایی در این شرایط نمی پردازم اما در فرصت های اینده شرح خواهم داد..
عضوهیات رییسه مجلس شورای اسلامی اظهارکرد:بعنوان کسی که  اجمالا  دستی در قدرت دارم میگویم وضع کشورزیبنده ملت نیست ودولت روحانی دروضع کنونی تعیین کننده نبوده اما در برون برد این وضع مقصر است و تاکید می کنم سهم دولت  درچرایی وضع کنونی تعیین کننده نیست.

وی توضیح داد:چرا وضع کشور بد هست و راه نجاتش چی است؟

محمدعلی وکیلی گفت:قانون جامع خدمات ایثارگران درسال گذشته درمجلس تعییت تکلیف وبه دولت ابلاغ شد و دولت ملزم به اجراست.
دکتر وکیلی تصریح کرد:مانبازمندشجاعت برای حل مسائل کشورهستبم و با اما و اگر رفو کردن نمیتوان مشکلات را حل کرد زیرا با انباشتی از مشکلات دراین ۴۰ساله روبروهستیم که نبازمند شجاعت و تن دادن به برخی تصمیمات می باشیم.
وکیلی تصریح کرد:امروز می گویند شاه کلید مشکلات امریکاست و عربستان وابوظبی قدرت خود را گسیل کرده اند که ایران راازپا در بیاورند از سویی میگوبند که پشت تمامی این مشکلات نتانیاهو ،بن زاید وبن سلمان است و سر دیگر قصه ترامپ است  که همه این گفته ها حتمادرست است و ما دو راه بیشترنداریم یا باید بجنگیم وبابابدتسلیم بشویم اما راه سومی وجوددارد .

وی ادامه داد:درشرایط فعلی بعنوان یک اصلاح طلب که مبنایی بامذاکره موافق است و مذاکره را  تابو نمی داند برای حق ملت یک راه مذاکره است و گاهی هم جنگ است که همه در ان شرایط اسلحه میگیریم و اگرمذاکره نیاز باشد باید مذاکره کرد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت:اما امروز روزمذاکره نیست و در این شرایط مذاکره منتهی به احقاق حق ملت ایران نخواهد شد اماباب مذاکره با ملت ایران بسته نبیست و باید باملت ایران مذاکره کنیم و در برابر دشمنان اگرمیخواهیم بایستیم  ضمن مذاکره با ملت ایران از ظرفیت خودی ها استفاده کنیم.
وی بابیان اینکه اگر میخواهیم انعطاف نشان دهیم باید باملت خودمان انعطاف نشان دهیم تصریح کرد:اگراینکار را کردیم مجبور به چرخش بادشمن نمی شویم.

محمدعلی وکیلی تاکید کرد:ملت رااعتمادکنیم و همه ملت بکدست شوند و به وحدت اولیه و ارمان اولیه برگردند زیرا نمیشود بااین بن بست هادربیرون دست به گریبان باشیم و ودرداخل هم با مچ گیری هرروز صف خودی هاراکم کنیم.

سخنران پاسداشت سالروز شهید دولتخواه در بخش دیگری از سخنانش گریزی به مسایل استان و کهگیلویه زد و گفت:اما استان ما در گذشته با یک ویژگی شناخته میشد و باخصوصیت تاریخی بزرگ شدیم و ان نحوه جنگ بارژیم های حاکم بود اما باجمهوری اسلامی بلوغ مان شکل گرفت و یاد گرفتیم چگونه از این مملکت دفاع کنیم.
وکیلی گفت:این استان یک ممیزه مهم دارد که با رژیم های مختلف سر ستیز داشت و تنهاباجمهوری اسلامی ساخته وشاهداین رشادت و سرمایه گذاری، ۴۱۹  شهید و محرومبت شهرستان علیرغم گذشت ۴۰سال ازانقلاب است.
نماینده تهران افزود:حتما مردم از جمهوری اسلامی مایوس نمی شوند و نمی گذرند و بدانیم شکست جمهوری اسلامی یعنی شکستن ایران.

وی تصریح کرد:عظمت ایران باجمهوری اسلامی گره خورده و امروز هر جوان بیکاری تیری است به قلب نظام وبرای هرمسیول باغیرتی عامل شرمندگی است.
این مسیول گفت:کهگیلویه وبویراحمد در دوران انقلاب اسلامی دستاوردهای مهمی داشته و هر چند از قبل انقلاب  تامجلس دوم نمایندگان ما ازشهرهای دیگر بود ولی باافتخار هم اکنون فرزندی ازدیاربلوط نماینده تهران است و این شاخصه مهمی است برای قبل و بعد از انقلابب.

وکیلی ادامه داد:اماهمجنان گرد محرومیت عذاب اوراست و همچنان برای توسعه موانع خود ساخته پیشرو داریم، همچنان با خصت تاریخی نسبت به فدزندان همدیگربرخوردمیشود و همچنان مرغ همسایه پیش برخی از ما لرها غازاست و این خصلت زشت نردبان ساختن برای نحات خود وجوددارد و همچنان ان اجماع که در دیگر اسنان ها وجود دارد و  پشتوانه توسعه  استان است در اینجا وجود ندارد.

وکیلی تایید کرد:بعد ازدهه هفتاد اتفاق وارونه ای افتاده و مسیر توسعه را غیرعادلانه کرده و ان توزیع منابع تابع توزیع سرانه مدیریتی است و  هراستانی درمنابع ملی مدیریتی سهم بیشتری دارد  به ان استان ها سهم بیشتری میرسد.

وی با طرح سوالی گفت: چه وقتی استان ما میتواند در منابع ملی ارتقا یابد؟
وکیلی گفت:وقتی از این حسادت تاریخی دست برداریم وازموفقیت هم خوشحال بشویم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:دراین سالهای اخیر فرزندان استان دستشان به منابع باز شده و توانستند منابعی اختصاص دهند و چنانچه در گذشته این اتفاق می افتاد پتروشیمی دهدشت و فسفات چرام سال ها پیش به بهره برداری می رسید.

وی افزود:باید امایش سرزمین مبنای توسعه قرارمیگرفت و متناسب با ظرفیت های اقلیمی  سرمایه گذاری شود اما شاهدیم که سرمایه گذاری فولاد در جایی شده که مشکل اب است اماصنعت متناسب بااب در استان ما مهیانشده وامروزدرکهگیلویه طرحی که ابادانی پایداربشود وپاسخگوی خیل عظیم جوانان شود وحودندارد هرچند نافی زحمات مسیولان  درگذشته همچون بهرام تاجگردون ،مرحوم نحفی، موحد ،بزرگواری و عدل هاشمی پور نیستیم و همه زحمت کشیدند اماموانع توسعه انقدر عمیق است که توسط یک نفر و با دست خالی امکان پذیرنیست و باید این فرهنگ تکان اساسی بخورد
محمدعلی وکیلی از خدمات مرحوم آیت الله ملک حسینی ،آمیراحمدتقوی،بهمن بیگی و کی عطاطاهری قدردانی کرد و گفت:ما باید قدرشناس زحمات بزرگان باشیم.

وی یکپارچگی را نیاز ضروری جامعه دانست و تاکید کرد:باید کمی غیرسیاسی با هم رفتار کنیم و مهربان باشیم.

دیدگاه ها بسته شده اند.

نظرسنجی

  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار

  ویدیو ها

  بالای صفحه
  طراحی سایت
  طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال