به گزارش پایگاه خبری صدای جنوب ازچرام ، عزاداری تاسوعای حسینی درشهرچرام باحضور گسترده مردم درجوارمطهر شهدابرگزارشد، لازم به توضیح است مراسم تاسوعای حسینی درشهر چرام یکی ازباشکوه ترین مراسمات عزاداری دراستان است که همراه باپخش زنده تلویزیونی همراه است.

مردم شهرچرام بابرپایی ایستگاههای صلواتی که در درمسیر عزاداران حسینی به پاکرده بودند برای پذیرایی به استقبال انها می رفتند.

تصاویر :