معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تاکید کرد باید تلاش کنیم تا شرایطی فراهم شود که از این ظرفیت و فرصت ارزشمند برای کمک به دستیابی توسعه پایدار استفاده کنیم.
پیوند بر لزوم اهتمام بیشتر مسئولان دستگاه های اجرایی استان برای شتاب بخشیدن در اجرای طرح مولد سازی اموال مازاد دولتی در استان تاکید کرد و اظهار داشت: دستگاه های اجرایی استان باید مولدسازی دارایی های دولت را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهند.
وی بیان کرد: فرصت های بزرگی از راه مولد سازی اموال مازاد دولتی برای ایجادزیرساخت های مناسب و توسعه پایدار ایجاد خواهد شد و باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی از این ظرفیت بیشترین استفاده را کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با بیان اینکه برای انجام کارهای بزرگ و ماندگار باید از کارهای کوچک صرف نظر کرد و رئیس جمهور شهیدمان دکتر آیت الله سیدابراهیم رئیسی نیز در نهایت در راه انجام کارهای بزرگ از تمام هستی و جان شیرین خود گذشت، گفت: در شرایطی که فرصتی فراهم شده تا از  دولت برای مردم هزینه و سرمایه گذاری کنیم که البته این نیز جای شکر دارد، باید قدر این فرصت را بدانیم.
پیوند با بیان اینکه استفاده نکردن از ظرفیت مولدسازی دارایی های دولتی، علاوه بر از دست دادن این فرصت تاریخی، می‌تواند ضربات جبران ناپذیر زیادی را به همراه داشته باشد، تصریح کرد: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی از فرصتی که دولت سیزدهم ایجاد کرده است، برای توسعه زیرساخت های استان به شکل مطلوب استفاده کرد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در راستای اجرای طرح مولد سازی اموال مازاد دولت در استان انجام شده که  اتفاقات خوبی در این زمینه رقم خواهد خورد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ابراز داشت: مولد سازی اموال مازاد دولتی تکلیف و فرمان رهبری معظم انقلاب است و ما مسئولان نبز مکلف به اجرای آن هستیم.