پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب-صدای مردم جنوب ایران

پایگاه خبری تحلیلی صدای جنوب | Sedayejonoob.ir

منتشر شده در تاریخ: 07 مهر 1396 ساعت 15:07:: شناسه خبر: 23272

بازارمعامله گرم است….!/یادداشتی به قلم سیدقربانعلی موسوی

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان صدای جنوب است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
بینندگان صدای جنوب می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

بازارمعامله گرم وبده بستانهای مختلف صورت میگیرد و همه با هرنوع تفکر و دیدگاهی به دنبال وسیع کردن دایره قدرت خویش اند واگر دراین دایره افراد قدرتمندی داشته باشد،البته زمان بیشتری خان بودن خودرا ادامه خواهد داد وتنها کسانیکه دراین قضایا محلی از اعراب ندارند مردم عادی هستند که باید همچنان چشمانشان به دستهای به ظاهر سخاوتمنداین آقایان باشد تا از سرلطف (چه عرض کنم ) ویا برای ادامه قدرت خویش با مانوری هنرمندانه ودرحضور ارباب جراید دستی به سرارایه دهنده نامه وعریضه بکشد وتیم رسانه ای ایشان هم این عمل خیرخواهانه را در بوق وکرنا بکنندکه بعله جناب فلان چنین کرد وچنان،این را بخشید وآن را ساخت ، وزود باوران هم با تایید مطلب اول خودرا گول بزنند وبعد هم اطرافیان خویش را …

پایگاه خبری صدای جنوب
اول تکلیف یه مطلب رابرای بعضی ازدوستان روشن کنم تانسبت به این حقیربیشترشناخت پیداکنندوخدای ناکرده قضاوت عجولانه وبدون سندیت نداشته باشند،درموردخط فکری بنده دوستی مطلب زده بودکه بنده ازاولین های حزب جمهوری بوده ام وحالا دارم ازاصلاح طلبی دفاع میکنم.

اولا حزبی بودن من ازآن اول انقلاب است یعنی همان زمانیکه حاج بهرام تاجگردون ودیگرعزیزان هم عضو ان بودند،اما به واسطه گذرزمان وانحراف همکیشان وزیاده خواهی آنان ودگم اندیشی شان خیلی هاراهشان را ازآنان جداکردن،چه درسطح کلان که آیت اله صانعی وآیت اله خویینیهاو…راشامل میشدوچه دراین استان که حاج بهرام تاجگردون ودیگرعزیزان همانندسیدضیارضاتوفیق واین حقیرراشامل میشد.

البته خیلی هابودن که اینجامجال طرح آن نیست واین نمی تواندنقض غرض باشدکه چرا آن زمان چنان بودم وحال چنین ، همین حالا هم کوچکترین تخطی ازمسیرخدمت رسانی ازتفکراصلاح طلبی ببینم عطایش رابه لقایش میبخشم.

مگرقراراست چشم وگوش بسته هرچه تفکری برایمان معلوم کردبه آن عمل کنیم،نه جان من،یکی ازدلایل انسان آزاد ومتفکر بودن همین است که نادانسته بلندگوی تفکرات غلط نباشد،حال چه اصولگرابخواهدباشدوچه اصلاح طلب،من نه اینجازپی حشمت وجاه آمده ام،ازبدحادثه اینجابه پناه آمده ام.
حزبی بودنم راهیچگاه کتمان نکرده ونمیکنم ودلایل خودم رابرای جداشدن ازآنهادارم،واماموضوع اصلی که این روزها درسطح کلان وبه طبع آن دراستان مادرحال انجام است بپردازیم،هرکسی اسب قدرتش رازین کرده وبه طرق مختلف درصددباج گیری و یابه عبارتی معامله کردن بابزرگان قوم میباشد،یکی به استحکام زیر مجموعه خویش مشغول واز هر راهی برای بیرون راندن دیگررقیبانش ازدایره قدرت تلاش میکند تاخودرا،یکه تازعرصه این خطه نماید،ازسرک کشیدن به درون زندگی دیگرعزیزان تا مطرح کردن موضوعات بسیارکوچک وکم اهمیت،وبزرگ جلوه دادن آن تا تثبیت جایگاه خویش به واسطه عزل ونصبهای درون استانی وبرون استانی،و دیگران هم ازقافله قدرت عقب نمانده و آنها هم ازمسیرهای دیگرسعی دارندخود واطرافیان خودرا به جایگاههای مورد نظرشان برسانند و از این خان نعمت به قدرتوان و استعداد خویش درچانه زنی ومعامله گری استفادنمایند.
همه به فکر معامله کردن هستند وچانه زدن برای عزل فلانی ونصب دیگری،ازصدر وبالاترین تصمیم گیرندگان گرفته تا این پایین،هیچکس نمیخواهد عقب بماند،همه توانایی خویش را به محک تجربه گذاشته اندتاسهم خویش بستانند و البته هم خواهند ستاند چرا که آنها برای اثبات شایستگی خویش کمکهای لازم را به آن شخص کرده اند و وی رابه آن جایگاه مهم رسانده اند وحال باید آن برادر جبران مافات نماید و البته می نماید.
بازارمعامله گرم وبده بستانهای مختلف صورت میگیرد و همه با هرنوع تفکر و دیدگاهی به دنبال وسیع کردن دایره قدرت خویش اند واگر دراین دایره افراد قدرتمندی داشته باشد،البته زمان بیشتری خان بودن خودرا ادامه خواهد داد وتنها کسانیکه دراین قضایا محلی از اعراب ندارند مردم عادی هستند که باید همچنان چشمانشان به دستهای به ظاهر سخاوتمنداین آقایان باشد تا از سرلطف (چه عرض کنم ) ویا برای ادامه قدرت خویش با مانوری هنرمندانه ودرحضور ارباب جراید دستی به سرارایه دهنده نامه وعریضه بکشد وتیم رسانه ای ایشان هم این عمل خیرخواهانه را در بوق وکرنا بکنندکه بعله جناب فلان چنین کرد وچنان،این را بخشید وآن را ساخت ، وزود باوران هم با تایید مطلب اول خودرا گول بزنند وبعد هم اطرافیان خویش را …
مگر چقدر آفتاب در پشت ابر پنهان خواهد ماند،مگر چقدر باید نظام مقدس جمهوری اسلامی با اینگونه افراد مهربانی نماید وخطاهایشان را نادیده بگیرد،تا کی میتوانند به عوام فریبی شان ادامه دهند وبا ظاهرالصلاح نشان دادن خودرا پنهان نمایند.

شک نکنید این طشت از بام خواهد افتاد و اعمال پنهان شده در زیر عوام فریبی شان معلوم خواهد گردید و آنجاست که نظام عهد اخوتی نخواهد داشت و هر آنچه از این کارها به نام خویش نموده اند باز خواهد ستاند و چهره واقعی شان را برای مردم روشن خواهند کردودیگر هیچ کس نمیتواند از آن مخمصه نجاتشان دهد ودیرنیست آنزمان …
متاسفانه همین لابی گریها استانمان را از افراد خادم تهی خواهد کرد و آنها رحل اقامت در دیگر دیارها خواهند انداخت تا از گزند نقشه های قدرت طلبان به دور باشند و بتوانند توانایی های خود را به منصه ظهور برسانند.

قطعا به یاد خواهید آورد که چه کسانی را از خدمت رسانی به مردمانمان این لابی گریها منع کردند و آنقدر حواشی برایشان درست کردند که آنها خدمت به دیگر مردمان را برخدمت به مردم خودشان ترجیح داده واکنون درجاهای دیگر و مناصب پراهمیت تر مشغول خدمت هستند .
فراموش نکنید امثال سید ضیا هاشمی و….دراستان ما کم نیستند که دغدغه اصلی شان مردم اند و بس ، اما با کمال تاسف معامله گران نمیگذارند این عرصه جایگاهخدمت آنان شود چرا که از اهمیت وخان بودنشان کاسته خواهد شدو این چیزی نیست که تحمل نمایند و بگذارند.
مردم محروم ومظلوم این استان تنها کسانی اند که در این آشفته بازار معامله گری از بالا تا پایین متضرر میشوند و همه معامله گرها با شعار آنان را در پیرامون خود جمع کرده و درموقع مقتضی نیز مورد استفاده ابزاری قرار میدهند تا بارخود واطرافیانشان را ببندندووقتی چنین شدآنها را به امان خدا رها کنند،ما مردم باید چشمانمان باز باشدوهوشیارباشیم تا فریب این افراد را نخوریم وگرنه این قصه ادامه خواهد داشت …
سید قربانعلی موسوی خبرنگار و فعال فرهنگی رسانه

دیدگاه ها بسته شده اند.

نظرسنجی

  • آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار

  ویدیو ها

  بالای صفحه
  طراحی سایت
  طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال